bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Terugkoppeling informatieavond

27 juni 2023

Er vond 24 mei een informatieavond plaats voor nieuwbouwproject De Kraanvogel in Wijchen. Hierbij konden de bezoekers – omwonenden, woningzoekenden en overige geïnteresseerden – ook feedback geven op de gepresenteerde plannen.

Hieronder lichten we toe wat de belangrijkste feedback is die we hebben ontvangen en wat je de komende tijd kunt verwachten.

Veel geïnteresseerden
Dat de behoefte aan woningen in Wijchen groot is, bleek uit de opkomst van de informatieavond: in totaal kwamen er zo’n 140 geïnteresseerden langs om de plannen te bekijken, feedback achter te laten en in gesprek te gaan met de ontwikkelaars Adrie Spanjaards en Van de Klok. Enkele suggesties en opmerkingen die meerdere keren terugkwamen waren:

Zorg voor voldoende parkeergelegenheid. Binnen de plannen van De Kraanvogel zorgen we voor voldoende parkeerplekken in de wijk. Parkeren zal voornamelijk worden gerealiseerd in een hofje achter de woningen, zodat het straatbeeld autoluw blijft.

Let op duurzaamheid. Veel aanwezigen waren positief over de mate waarin duurzaamheid terugkomt in de plannen. Onder meer nestgelegenheden in de woninggevels werd als voorbeeld genoemd. Anderzijds werd aangegeven dat groen in de plannen juist werd gemist. De precieze invulling van de groengebieden bij De Kraanvogel zal de komende periode verder worden bepaald. Hierbij zal aandacht zijn voor natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. Denk aan de toepassing van groendaken voor wateropvang en verkoeling.

Draag zorg voor mooie woninggevels. De woningen van De Kraanvogel zullen qua uitstraling en gevelkleuren goed aansluiten bij de omliggende bestaande woningen. Dit zal ook worden getoetst door de Welstandscommissie, zodat gegarandeerd is dat er een logische en passende overgang ontstaat tussen de omliggende woningen en de woningen van De Kraanvogel.

Bied gevarieerd woningaanbod aan. Het precieze woningaanbod wordt de komende tijd uitgewerkt, maar De Kraanvogel krijgt een gevarieerd woningaanbod. Zowel voor starters, doorstromers, gezinnen als senioren die graag gelijkvloers willen wonen.

Wijchens Weekblad Wegwijs publiceerde een stuk over de informatieavond en de gepresenteerde plannen. Klik hieronder om naar het digitale artikel te gaan.

Artikel Wijchens Weekblad Wegwijs

Dit is de planning
De komende periode werken we samen met de gemeente Wijchen aan het ontwerpbestemmingsplan van De Kraanvogel. Hierbij wordt ook de ontvangen feedback, waar mogelijk, meegenomen bij de uitwerking van de plannen. Verloopt alles volgens planning, dan start de verkoop / verhuur van de woningen en appartementen in 2024.

Zodra er meer informatie is te geven over De Kraanvogel, laten we dit weten via deze website en de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.